Avisos legales de www.pintoresmenorca.com

1. Dades identificatives

Aquesta web és propietat de Daniel Pons Gomila domiciliat a C/ Carretera Nova, 175 B - 07730 Alaior (Menorca - Illes Balears) amb NIF 41501543K.

2. Política d'enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareixin a les pàgines de pintoresmenorca.com s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, pel que pintoresmenorca.com no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'oferten o suministren a les pàgines de destí ubicades a un altre domini.

3. Drets de la Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a pintoresmenorca.com pertany a Pintores Menorca i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entendrà com a vulneració a aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difussió pública dels continguts d'aquesta web sense els perceptius permisos de l'autor.

4. Protecció de Dades o Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

Les dades proporcionades a través del web són emmagatzemats en un fitxer de dades propietat de Pintors Menorca que ha estat declarat, com és perceptiu, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat d'aquestes dades serà exclusivament per realitzar la contractació del servei sol · licitat i per a notificació posterior de promocions o serveis en l'àmbit de la pròpia empresa. En cap cas seran cedides a terceres persones o empreses, excepte les exigides per la Llei o empreses associades o col · laboradors de Pintors Menorca. Els fitxers poden ser tractats per empreses encarregades de tractaments de dades i allotjaments web. Aquests proveïdors han subscrit contracte de serveis en què es comprometen a les mateixes condicions de tractament que imposa Pintors Menorca tal com exigeix ​​la LOPD.

Pot exercir els seus drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel · lació i Oposició) mitjançant la pròpia web o enviant un correu electrònic a info@pintoresmenorca.com .

El nostre sistema utilitza galetes. Comprovi la nostra política d'ús .

5. Jurisdicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Cualquier controvèrsia sobre la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules seran competència dels Jutges i Tribunals del domicili del consumidor. En cas de clients residents fora de l'estat espanyols els tribunals competents seran els de Menorca.

Daniel Pons Gomila | NIF 41501543K c/ Carretera Nova, 175 B - 07730 Alaior (Menorca - Illes Balears)
Política de Privacitat

Daniel Pons Gomila (d'ara endavant, Pintors Menorca) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.pintoresmenorca.com), amb domicili Carrer Carretera Nova, 175 B - 07730 Alaior, Illes Balears (Espanya) informa als seus clients de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal conforme la legislació vigent d'aquesta matèria. Pintors Menorca podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre conforme la legislació vigent.

Dades d'usuario

L'usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Pintors Menorca, poden ser objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal que podran ser utilitzats per a la creació d'estadístiques.

Els arxius creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Pintors Menorca. El titular de les dades tindrà en tot moment dret a accedir als arxius automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancel · lació de dades. Amb aquesta finalitat, haurà de dirigir una carta signada pel titular de les dades a l'adreça social de Pintors Menorca, indicada a la part superior d'aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d'Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat que Pintors Menorca li remeti la confirmació de la seva actuació conforme a la seva sol · licitud.

El lliurament de les dades requerides per www.pintoresmenorca.com per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Pintors Menorca denegar el servei a l'interessat que no faciliti aquestes dades.

Consentiment per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l'adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació haurà de realitzar-se mitjançant la remissió d'una carta signada pel titular de les dades, indicndo seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.